เลขทะเบียนสถานประกอบกิจการ
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

หากท่านยังไม่ได้สมัครเข้าใช้บริการระบบ กรุณาดำเนินการดังนี้

1.ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบกิจการในระบบจากฐานข้อมูล คลิก หากมีชื่อสถานประกอบกิจการอยู่ในฐานข้อมูล ให้ติดต่อ หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สำนักงานใหญ่ขึ้นทะเบียนสถานประกอบกิจการ เพื่อขอรับ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบโดยไม่ต้องสมัครใหม่

2.หากไม่มีชื่อสถานประกอบกิจการอยู่ในฐานข้อมูล ให้ทำการสมัครเข้าใช้งานระบบ คลิก และเมื่อสมัครเสร็จแล้ว กรุณาติดต่อหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สำนักงานใหญ่ขึ้นทะเบียนสถานประกอบกิจการ เพื่อขอรับ Username และ Password

3. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่สถานประกอบกิจการในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือแจ้งที่เว็บไซต์ คลิก

4. แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม (ไฟล์ Generic8.xls)คลิก

5. แบบติดตามผลสัมฤทธิในการอบรม คลิก

6.แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน(สท.2) ประจำปี พ.ศ.2563 คลิก