เลขทะเบียนสถานประกอบกิจการ
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

หากท่านยังไม่ได้สมัครเข้าใช้บริการระบบ กรุณาดำเนินการดังนี้

1.ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบกิจการในระบบจากฐานข้อมูล คลิก หากมีชื่อสถานประกอบกิจการอยู่ในฐานข้อมูล ให้ติดต่อ หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อขอรับ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบโดยไม่ต้องสมัครใหม่

2.หากไม่มีชื่อสถานประกอบกิจการอยู่ในฐานข้อมูล ให้ทำการสมัครเข้าใช้งานระบบ คลิก

3. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่สถานประกอบกิจการในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือแจ้งที่เว็บไซต์ คลิก