กรุณาใช้ Google Chrome ในการใช้งานระบบ e- Service คลิก
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ e-Service คลิก
ไฟล์ excel สำหรับกรอกรายชื่อลูกจ้างที่เข้าอบรมเพื่อแนบกับคำขอรับรองหลักสูตรฝึกยก/ฝึกเปลี่ยน(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 60) คลิก
ดูคลิปวิธีการกรอกไฟล์ excel รายชื่อลูกจ้างที่เข้าอบรมเพื่อแนบกับคำขอรับรองหลักสูตรฝึกยก/ฝึกเปลี่ยนคลิก